TGÇ- TÜRKİYE GÖSTERGEBİLİM ÇEVRESİ

Türkiye Göstergebilim Çevresi’nin bu ağ sayfası, ülkemizdeki göstergebilimcilerin ve göstergebilime ilgi duyan araştırmacıların “Türkiye Göstergebilim Çevresi (TGÇ)” çatısı altında bir arada bulunmalarını amaçlayan bir oluşumdur. Öncelikli amaçlarımız arasında ülkemizde ve dünyada göstergebilim alanında çalışmalar yapan bilim insanları ile bu alanda kendisini geliştirmek isteyen bilim insanı, araştırmacı, öğrenci ve uzmanların bir araya gelmesini sağlayarak bir güç birliği yaratmak; ulusal ve uluslararası ölçekte yapılan çalışmaların bilim dünyamızdaki bilinirliliğini arttırmak ve yaygınlaşmasını sağlamak; yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile işbirlikleri geliştirerek ülkemiz göstergebilim araştırmalarına katkı sunacak bilimsel etkinlikler yapmak; Türkiye’de yapılan göstergebilim çalışmalarına destek vermek; alanda kongre, sempozyum, seminer, çalıştay, yeni yayın, akademik eğitim fırsatlarını paydaşlarımızla paylaşmak; doğrudan ve dolaylı olarak Türkiye'de ve dünyada yapılan göstergebilim çalışmalarına katkıda bulunmak vardır.

TGÇ

Türkiye Göstergebilim Çevresi’ni (TGÇ), ARALIK 2020 tarihinde küçük bir göstergebilimci katılımcı ile kurduk. Sınırlı sayıda bilim insanıyla çıktığımız bu yolda, zaman içinde TGÇ’yi ülke gündemine taşımayı başardık. Tek bir amacımız vardı: Göstergebilimin ne olduğunu, hangi alanlarda baş vurulduğunu, ne işe yaradığını ülkemiz bilim dünyasına tanıtmak. Göstergeler evreninde anlama aracılık eden tüm araçların peşindeyiz

GÖREVİMİZ

Göstergebilimin ülkemizde daha iyi tanıtılması, ülkemizde özgün Türkçe göstergebilim çalışmalarının yapılabilmesi için alt yapıların oluşturulması, göstergebilimin terimcesinde dil birliğinin oluşturulması, dünyadan önemli çalışmaların Türkçeye kazandırılması, her yıl teşvik amaçlı ülkemiz göstergebilimcileri tarafından üretilen özgün bir göstergebilim çalışmasını “yılın göstergebilim çalışması” olarak belirlemek olacaktır.

UFKUMUZ

TGÇ, göstergebilimin ilerlemesine katkı sunacak bilimsel çalışmalara emin adımlarla devam etmeyi amaçlamaktadır. TGÇ ağ sayfasında belirli aralıklarla araştırma makaleleri, bilgilendirici yazılar, söyleşiler, çeviriler, terim tanımları gibi bilimsel değeri olan yayınlar yayınlanacaktır. TGÇ’nin YouTube’daki söyleşi, ders, seminer, konferans vb. eğitsel yayınları devam edecektir. TGÇ belirli aralıklarla bilimsel kitap yayınları yapacaktır.

UFKUMUZ

TGÇ, göstergebilim çalışmalarının yaygınlaşması ve araştırmacıların yapacakları çalışmaları paylaşabilecekleri ortamlar sağlayacak ve en az iki yılda bir ulusal ve/veya uluslararası kongre, kurultay, çalıştay vb. bir etkinlik yapacaktır..

UFKUMUZ

TGÇ, ulusal alanda olduğu gibi uluslararası alanda da göstergebilimi bilimsel faaliyet olarak merkeze almış kurum, kuruluş, araştırma merkezleri, dernekler ve üniversiteler ile iş birlikleri geliştirecektir. TGÇ, nitelikli hakemli bir dergi çıkaracaktır.

UFKUMUZ

Kurum ve kuruluşların sponsorluk desteğiyle TGÇ, çalışmasını göstergebilim ile ilişkilendirmiş yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs sağlama gayreti içinde olacaktır. TGÇ, etkinlik ve projelere akademik danışmanlık desteği verir.