ÇAĞRI

NALANS DERGİSİ GÖSTERGEBİLİM ÖZEL SAYISINA ÇAĞRI

Değerli Bilim İnsanları,

Dünya tarafından tanınan ve gururla söylemek gerekirse, ülkemizde yayınlanan anlatıbilim (narratology) alanında bilimsel yayınlar yapan

NALANS https://nalans.com/index.php/nalans/cfp

dergisinin önümüzdeki ilk sayısı “GÖSTERGEBİLİM ÖZEL SAYISI” olarak yayınlanacaktır. NALANS dergisi: SCOPUS, MLA International Bibliography, DOAJ, The Linguist List, Google Scholar, DRJY, ASOS, Academic Resource Index et Turkish Education Index gibi önemli diziler tarafından dizinlenmektedir.

Göstergebilim özel sayısı, Türkiye Göstergebilim Çevresi’nin (https://tgcevresi.com/) üyelerinden
Prof. Dr. V. Doğan Günay
Dr. Öğretim üyesi Murat Kalelioğlu
Dr. Öğretim üyesi Orhun Büyükkarcı
Tarafından yayına hazırlama görevi üstlenilmiştir. Bu dergide yalnızca İngilizce yayınlar yayınlanmaktadır.

Konu başlığı ve özeti 15 Şubat 2023 tarihine kadar göndermeniz gerekmektedir. Yazılarınızı nalansproduction@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.
Dergi sayfasını inceleyerek tüm bilgileri öğrenebilirsiniz: https://nalans.com/index.php/nalans/cfp

Nalans Dergisi “Göstergebilim” Özel Sayı Sorumluları