ETKİNLİKLER

Doğan Günay Hocamız aramızdan ayrıldı.

Bir dostumuzun ortaya çıkardığı güzelliklerle öteler arasında yalnızca bir nefes varmış. O nefes gitti ve her şey yarım kaldı. Evren zaten kimsenin sözünü tamamlayamayacağı bir yer. Bütün şarkılar yarım, bütün keyifler bulutlu. Mona Lisa nın dudakları gibiyiz. Yarım dudak ağlarken yarım dudak güler. Ve biz bir nefes üstüne ne düşler kuruyoruz.


* TGÇ ağ sayfasında belirli aralıklarla makaleler, söyleşiler, çeviriler, terim tanımları yayınlanacaktır. Bu arada Türkiye Göstergebilim Çevresi (TGÇ) Yönetim kurulu üyelerinin daha önce yayınlanmış ve ikinci kez yayınlanmasında yasal bir sorun olmayan yazıları da burada yayınlayacağız.

* TGÇ’nin YouTube söyleşi-konferans yayınları devam edecektir. Bunlar belirli bir düzen içinde sürdürülecektir. Bu bağlamda: tek bir kişinin bir konuyu ele aldığı 30 dakikayı geçmeyen yayınları olabilecektir. Yine bir yönlendirici ve en fazla üç konuşmacının olduğu konusunun önceden duyurulduğu yayınlar da yer alacaktır. İzleyiciler de soruları ile yayınlara katılabilecektir. Zaman zaman Türkiye Göstergebilim Çevresi Genç Akademisyenler topluluğu (TGÇ/Genç) da kendi düzenleyecekleri etkinlikleri bu kanaldan yayınlayabileceklerdir.

Yurt dışından alanında önemli çalışmalar yapmış göstergebilimci ya da göstergebilimsel çalışmalara destek veren yayınları olan kişilerle Türkçe, İngilizce ya da Fransızca yayınlar yapılabilecektir. Bunlar tümüyle özgün dilinde olabileceği gibi yönlendirici (moderatör) isterse bu söyleşiyi özetleyebilir, her konuşmayı Türkçeye çevirebilir.

* TGÇ belirli aralıklarla kitap yayınları yapacaktır. Bunlar tek kişinin, iki ya da üç kişinin yazdığı kitaplar olabileceği gibi editörlü kitaplar da olabilecektir.

* Yılda en az bir ulusal ve/ya da uluslararası kongre, kurultay, çalıştay yapılaması öngörülmüştür.

* Türkiye Göstergebilim Çevresi (TGÇ) gerektiğinde başka uluslararası kuruluşlarla her türlü konuda işbirliği yapar. Ortak kongre düzenleme, onların yapacağı kongrede Türkiye’yi temsil etme, ortak kitap yayınlama, bizim çıkaracağımız derginin bir sayısını bu kurumun editörlüğünde çıkarma vb. düşünülebilir.

* TGÇ uluslararası nitelikte yayın yapacak bir dergi çıkarır.

* TGÇ kendi başına ya da bir başka kuruluşla (üniversite, dernek, belediye, devlet kurumu vb.)  her yıl yaz okulu/kış okulu yapmaya özen gösterir.

* TGÇ her yıl :

– Yılın en başarılı göstergebilimcisi,

– Yılın en başarılı genç göstergebilimcisi,

– Yılın en özgün göstergebilim çalışması,

– Yılın göstergebilim açısından en özgün filmini seçer ve olanakları ölçüsünde ödüllendirir.

* Belirli üstlenici bulunması durumunda TGÇ göstergebilim alanında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere burs verir. Burada çalışan öğrenci yapacağı çalışmayı belgelemek durumundadır.

* Ülkemizde istenilen her yardımda, TGÇ belirli süzgeçten geçtikten sonra her türlü ulusal ve uluslararası projelere akademik danışmanlıklar yapar.

Etkinlikler

6-7 ocak 2023 Balıkesir 2. çalıştayı.

TGÇ’nin düzenleyicileri arasında yer aldığı 2024 2 ASIAN göstergebilim kongresinin ön hazırlık toplantısı.