TGÇ KİTLE İLETİŞİM

TGÇ’nin YouTube söyleşi-sunum yayınları devam edecektir. Bunlar belirli bir düzen içinde sürdürülecektir. Bu bağlamda: tek bir kişinin bir konuyu ele aldığı 30 dakikayı geçmeyen yayınları olabilecektir. Yine bir yönlendirici ve en fazla üç konuşmacının olduğu konusunun önceden duyurulduğu yayınlar yer alacaktır. İzleyiciler de soruları ile yayınlara katılabilecektir. Zaman zaman Türkiye Göstergebilim Çevresi Genç Akademisyenler topluluğu (TGÇ/Genç) da kendi düzenleyecekleri etkinlikleri bu kanaldan yayınlayabileceklerdir.

Türkiye Göstergebilim Çevresi – YouTube

Aşağıda Dilbilim ve Göstergebilim üzerine yayınlanmış çeşitli sunumlar bulunmaktadır.

https://www.youtube.com/watch?v=Cnyff3To8Ak